CAM KẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ (SLA)

Cam kết chất lượng dịch vụ ( Service Level Agreement – sau đây được gọi là “SLA ) là bản cam kết giữa Proxy No.1 Việt Nam (sau đây được gọi là  “Proxy No.1 Việt Nam”, “chúng tôi” tùy theo trường hợp) và khách hàng là những người sử dụng các dịch vụ của Proxy No.1 Việt Nam (sau đây được gọi là “khách hàng”). SLA quy định trách nhiệm và chính sách bồi thường của chúng tôi trong trường hợp chúng tôi không đáp ứng được những cam kết này. Bản cam kết nhằm thể hiện rõ mong muốn tạo sự tin tưởng và giúp khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng dịch vụ.

Các điều khoản SLA:

 • Cam kết tính sẵn sàng (sau đây được gọi là “uptime”)
 • Cam kết hỗ trợ khách hàng
 • Bảo trì hệ thống định kỳ

1) Cam kết uptime

Chúng tôi cam kết uptime dịch vụ Proxy 4g và Dân cư luôn đạt mức tối thiểu là 99,9% trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ theo chu kỳ đã thanh toán. Trong trường hợp dịch vụ của chúng tôi không đạt được mức uptime cam kết, khách hàng có thể yêu cầu bồi thường theo cam kết bồi thường bên dưới.

1.a) Cam kết bồi thường dịch vụ

Tỷ lệ uptime Tỷ lệ bồi thường Thời gian downtime tối đa mỗi tháng
99,9% Cam kết 43 phút
99,8% 10% 1 giờ 27 phút
99,7% 20% 2 giờ 11 phút
99,6% 30% 2 giờ 55 phút
99,5% 40% 3 giờ 39 phút
99,4% 50% 4 giờ 22 phút
99,3% 60% 5 giờ 6 phút
99,2% 70% 5 giờ 50 phút
99,1% 80% 6 giờ 34 phút
99% 100% 7 giờ 18 phút

Cam kết bồi thường sẽ gồm các thỏa thuận sau:

 • Chúng tôi chỉ bồi thường bằng cách trả lại số tiền thanh toán vào số dư tài khoản của khách hàng tại hệ thống Proxy No.1 Việt Nam. Số dư này có thể sử dụng để thanh toán các hóa đơn khác.
 • Phí bồi thường không thể quy đổi ra tiền mặt.
 • Phí bồi thường không thể áp dụng hoặc chuyển nhượng sang tài khoản khác trên cùng hệ thống.

1.b) Định nghĩa về uptime

Uptime nghĩa là thời gian hệ thống sẵn sàng hoạt động tương ứng với số phút mỗi tháng trừ đi phần trăm số phút thời gian hệ thống trong trạng thái Không sẵn sàng (sau đây được gọi là “downtime”). Cam kết uptime hay thời gian downtime sẽ không được tính với các trường hợp được loại trừ trong điều 1.c.

Trạng thái downtime nghĩa là khi máy chủ, dịch vụ không sẵn sàng để phản hồi bất cứ lỗi nào, không thể ping được. Các lỗi trả về như 403, 404, 502, 503,…đều không được ghi nhận là thời gian downtime vì khi website trả về các lỗi này, nghĩa là máy chủ vẫn đang hoạt động nhưng vì nhiều lý do khác nhau sẽ trả về lỗi khác nhau như trang bị chặn, không tìm thấy trang, phần mềm CGI không hoạt động,…

Thời gian downtime chỉ được tính với những sự cố phát sinh từ lỗi của chúng tôi bao gồm: hư hỏng phần cứng, lỗi kỹ thuật, thiết bị mạng.

1.c) Trường hợp loại trừ

Uptime không cam kết và không được tính trong những trường hợp sau:

 • Máy chủ bị gián đoạn do lịch bảo trì tại điều 3.
 • Dịch vụ bị khóa hoặc chấm dứt sử dụng do vi phạm điều 2 tại Điều khoản sử dụng .
 • Khách hàng thay đổi địa chỉ IP gốc hoặc không đúng I Allow ( IP cấp phép ) dẫn đến không tuy cập được proxy.
 • Khách hàng không nhập đúng thông tin proxy như user:pass

1.d) Thông báo nhận bồi thường

Để được đền bù, Khách hàng phải thông báo cho chúng tôi thông qua email billing@proxyno1.com với tiêu đề “Nhận bồi thường cam kết uptime” và nội dung bao gồm:

 • Thời điểm chính xác hệ thống trong trạng thái downtime.
 • Địa chỉ IP của hệ thống hoặc dịch vụ ghi nhận downtime.
 • Log lỗi hoặc ảnh chụp màn hình mô tả thời gian downtime.
 • ID của ticket liên quan tới sự cố (nếu có)

Trong vòng 24 – 48 giờ, chúng tôi sẽ kiểm tra và phản hồi.

2) Cam kết hỗ trợ

Proxy No.1 Việt Nam cam kết hỗ trợ khách hàng theo thời gian hỗ trợ cam kết tương ứng theo Chính sách hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Thời gian hỗ trợ cam kết:

Phòng kỹ thuật

 • Live chat tại trang chủ – 24/7/365
 • Tổng đài 0853519666 – 24/7/365
 • Email: support@proxyno1.com

Phòng thanh toán

 • Email: billing@proxyno1.com
 • Live chat tại trang chủ
 • Tổng đài 0853519666
 • Thời gian làm việc: 08h00p đến 17h00p từ Thứ 2 đến Thứ 6, Thứ 7 làm việc đến 11h30p
 • Không bao gồm ngày Lễ, Tết

Phòng kinh doanh

 • Live chat tại trang chủ
 • Tổng đài 0853519666
 • Thời gian làm việc: 08h00p đến 17h00p từ Thứ 2 đến Thứ 6, Thứ 7 làm việc đến 11h30p
 • Không bao gồm ngày Lễ, Tết

3) Bảo trì hệ thống

Bảo trì hệ thống là công việc bắt buộc thực hiện để đảm bảo tính liên tục của dịch vụ được cung cấp đến Khách hàng. Việc bảo trì có thể được lên kế hoạch thực hiện vào bất kỳ ngày nào trong tuần (bao gồm cả ngày cuối tuần) và có thể vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên, Proxy No.1 Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để tiến hành việc bảo trì ở các thời điểm ít ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng nhất. Việc bảo trì hệ thống sẽ được chúng tôi tiến hành theo cách như sau:

 • Những bảo trì có ảnh hưởng hay có khả năng ảnh hưởng đến dịch vụ của khách hàng sẽ được thông báo qua email ít nhất 24 giờ trước khi bảo trì.
 • Những bảo trì khẩn cấp có ảnh hưởng hay có khả năng ảnh hưởng đến dịch vụ của khách hàng sẽ được thông báo qua email ít nhất 10 phút trước khi bảo trì.

Nếu quý khách hàng có những thắc mắc cần hỗ trợ thêm về cam kết dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo những thông tin sau:

Công Ty TNHH Proxy No.1 Việt Nam

Địa chỉ: Số 6 N1, Ngõ 40, Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Email: proxyno1.com@gmail.com

Điện thoại: 085351966