Tìm kiếm

Extension hỗ trợ thêm proxy và đổi IP google chrome By ProxyNo1

  • Chia sẻ cái này:
Extension hỗ trợ thêm proxy  và đổi IP google chrome By ProxyNo1

Xin chào. ProxyNo1 Giới thệu Extension hỗ trợ thêm proxy  và đổi IP google chrome By ProxyNo1

Ưu điểm và nhược điểm Extension Proxy google chrome.       

Ưu điểm:

  • Chỉ cần thêm APiKey mua từ https://app.proxyno1.com/user
  • Chức Năng đổi IP trên Extension        
  • Hẹn thời gian đổi IP linh hoạt
  • Cài đặt nhanh chóng dễ ràng

Nhược điểm:

  • ProxyNo1 chưa đẩy được lên Store Extension ( đang trong quá trình đợi Duyệt )
  • Khi sử dụng cần Bật chế độ nhà phát triển Google Chrome

Hướng dẫn sử dụng và tải về:       

Support 24/7/365
Hotline: 0853519666

 

 

Proxy No1

Proxy No1

Chúng tôi là đội ngũ nhân viên của ProxyNo1 luôn sẵn sàng phục vụ bạn