Tìm kiếm

Thiết Lập Proxy cho phần mềm Gologin

  • Chia sẻ cái này:
Thiết Lập Proxy cho phần mềm Gologin

Hướng dẫn thiết lập proxy cho phần mềm Gologin các bạn xem và thao tác video sau nhé.

  • Nếu dùng IP cấp phép quý khách không cần điền USER và PASS
  • Nếu Xác thực Username và Password bắt buộc phải điền vào Tool

 

Support 24/7/365
Hotline: 0853519666
Thẻ:
Proxy No1

Proxy No1

Chúng tôi là đội ngũ nhân viên của ProxyNo1 luôn sẵn sàng phục vụ bạn