Tìm kiếm

Cách thiết lập sử dụng proxy server cho Wifi trên Android ( Điện thoai thật và Giả Lập )

  • Chia sẻ cái này:
Cách thiết lập sử dụng proxy server cho Wifi trên Android ( Điện thoai thật và Giả Lập )

Cách thiết lập proxy cho kết nối Wifi hiện có trên Android ( Lưu giả lập LDplay ko theo cách này đc cách này cho điện thoại thật )
Khi kết nối với mạng Wifi, bạn có thể thay đổi cài đặt của nó để sử dụng máy chủ proxy cụ thể mỗi lần kết nối với nó. Để làm điều này, mở ứng dụng Settings trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android. Trong Android 8 Oreo, chạm vào Network & Internet. Trên Android 9 Pie, chạm vào Wireless & networks.

android-proxy-no1.png

Tiếp theo, chạm vào Wi-Fi để xem mạng không dây trong khu vực của bạn.

wifi-proxy-no1.png

Bạn sẽ thấy một danh sách tất cả các mạng Wifi có trong khu vực. Chạm vào giữ tên mạng bạn đang kết để hiển thị menu ngữ cảnh. Chạm vào Modify network để thiết lập máy chủ proxy sử dụng cho Wifi đó.

thiet-lap-may-chu-proxy-android-3.webp

Bạn sẽ thấy một danh sách các cài đặt cho kết nối mạng đã chọn. Chạm vào Advanced options hoặc chọn Show advanced options để hiển thị nhiều cài đặt hơn, gồm các cài đặt liên quan đến việc sử dụng máy chủ proxy.

thiet-lap-may-chu-proxy-android-4.webp

Cuộn xuống một chút và chạm vào tùy chọn Proxy. Sau đó, chọn nhập cấu hình proxy thủ công hoặc cấu hình tự động. Trong Android 9 Pie, chạm vào Auto nếu sử dụng địa chỉ cấu hình tự động proxy. Các tùy chọn khác được hiển thị trên cả hai phiên bản Android đều rất dễ hiểu.

thiet-lap-may-chu-proxy-android-5.webp

 

Nếu chọn Manual, bạn cần nhập địa chỉ IP hoặc tên máy chủ proxy muốn sử dụng (sử dụng định dạng như proxy.example.com). Sau đó, bạn cần nhập cổng (cổng mặc định được các máy chủ proxy chủ yếu sử dụng là 8080).

Bạn có thể thiết lập để bỏ qua proxy cho trang web cụ thể bằng cách gõ địa chỉ của những trang web đó vào trường Bypass proxy for. Khi hoàn thành, chạm vào Save để lưu.

thiet-lap-may-chu-proxy-android-6.webp

Lưu ý: Nếu cần thiết lập proxy máy chủ như localhost (nghĩa là cục bộ thiết bị) trong trường máy chủ tên, hãy nhập localhost giá trị thay thế cho IP địa chỉ hoặc Proxy được cấp trong trang quản lý ví dụ svhn1.proxyno1.com .

Nếu chọn Tự động cấu hình proxy (trong Android 8) hoặc Tự động (trong Android 9), bạn cần nhập URL (trang web địa chỉ) của proxy máy chủ hoặc script cấu hình proxy máy chủ đã được sử dụng. Giá trị bạn nhập vào sử dụng định dạng như https://www.example.com/proxy.pac.

thiet-lap-may-chu-proxy-android-7.webp

Để áp dụng cài đặt proxy, nhấn Save. Bây giờ Android sử dụng máy chủ proxy bạn đã thiết lập khi kết nối với mạng Wifi.

Lưu ý: 

Support 24/7/365
 
Hotline: 0853519666

 

 

Thẻ:
Proxy No1

Proxy No1

Chúng tôi là đội ngũ nhân viên của ProxyNo1 luôn sẵn sàng phục vụ bạn